LYSEON VERKKOLEHTI LINKKI

Iisalmen lyseon verkkolehti Linkki kertoo Iisalmen lyseon ajankohtaisista tapahtumista ja projekteista.


Opiskelijoiden mielipiteitä sähköisestä yo-kirjoituksesta


Perjantaina 2.10 testattiin valtakunnallisesti sähköistä yo-koetta, joka tällä kertaa oli äidinkielen koe. Harjoitusryhmä koostui lyseomme toisen vuosikurssin opiskelijoista. Kokeen suorittivat ÄI4-kurssin opiskelijat, jotka pääsivät testaamaan järjestelmää ja uudenlaista äidinkielen yo-koetta. Harjoituskokeeseen oli varattu aikaa kolme tuntia eli puolet oikeaan yo-kokeeseen verrattuna. Koetilanteeseen saapui joukko ehkä hieman jännittyneitä mutta kuitenkin innokkaita opiskelijoita. Kokeen jälkeen opiskelijat pääsivät antamaan myös palautetta, joka on ensiarvoisen tärkeää kokeen kehittämisen kannalta. Seuraavaksi tiivistettynä opiskelijoiden ajatuksia.   


Suurin osa opiskelijoista piti koneella kirjoittamista ja tekniikan mukaan tulemista kirjoituksiin hyvänä ja positiivisena asiana. Koneella kirjoittaminen koettiin helpoksi ja etenkin tekstin muokkaaminen onnistui luontevammin koneella kuin käsin kirjoitettaessa. Kirjoittaminen oli nopeaa ja virheiden korjaaminen helppoa. 


Mediaan liittyvät tehtävänannot kiinnostivat opiskelijoita. He pitivät tehtäviä ajankohtaisina ja nuoria kiinnostavina. Toisaalta tehtävänannot koettiin liian yksipuolisiksi, sillä ne kaikki liittyivät mediaan. Tehtävänannot olivat hyvin laajoja ja aiheen rajaus sekä näkökulman valinta tuottivat opiskelijoille hankaluuksia. Pääasiassa opiskelijat kuitenkin pitivät tehtäviä helppoina.  


Tehtäviin liittyvissä aineistossa nähtiin sekä hyviä että huonoja puolia. Suurimman osan mielestä aineistot olivat aivan liian pitkiä, jotta niihin olisi ehtinyt syventyä kunnolla. Käytettävissä oleva aika ei siis riittänyt opiskelijoiden mielestä huolelliseen lukemiseen, suunnitteluun ja kirjoittamiseen. Aineistojen riittävyyttä ja monipuolisuutta kuitenkin kehuttiin. Erityisesti opiskelijat pitivät videoaineistoista, jotka nyt sähköisen kokeen myötä ovat mahdollisia. Pääasiassa koneella kirjoittaminen oli opiskelijoiden mielestä erittäin positiivinen kokemus, mutta tottumus käsin kirjoittamiseen näkyi myös palautteessa. Opiskelijat toivoivat kovasti mahdollisuutta tehdä merkintöjä aineistoon. Opiskelijoiden mielestä muistiinpanojen tekeminen oli hankalampaa, kun aineistoon ei voinut tehdä esimerkiksi alleviivauksia. Tekniikan suhteen opiskelijoilla ei ollut ongelmia ja kaikkien opiskelijoiden kokeet sujuivat hyvin. Tekniikan luotettavuus herätti kysymyksiä vain muutamassa opiskelijassa, joten suurin osa kokeiden tekijöistä luotti tekniikkaan.Osa opiskelijoista opiskelijoista uurasti kokeessa täydet kolme tuntia ja kirjoitettavaa olisi varmasti vieläkin riittänyt. Uusi, hieman jännittävä ja hämmentävä koetilaisuus onnistui kuitenkin kaikilta opiskelijoilta hienosti! Opiskelijoille kiitokset osallistumisesta ja palautteesta!