LYSEON VERKKOLEHTI LINKKI

Iisalmen lyseon verkkolehti Linkki kertoo Iisalmen lyseon ajankohtaisista tapahtumista ja projekteista.


Hyväntekeväisyyskonsertti Unicefin hyväksi

Perjantaina 16.11.2012 järjestettiin koko lyseon väelle Kulttuurikeskuksen Säisä-salissa hyväntekeväisyyskonsertti Unicefin hyväksi.


Laura Madetoja


Juho Honkanen

Suurimman vastuun konsertin järjestelyistä ja toteuttamisesta kantoivat musiikin lehtori Otto Aminoff ja lyseon bändikurssilaiset (MU3) sekä lyseon opiskelijakunnan hallituksen jäsenet. Myös lyseon kansainvälisyystyöryhmä Cultura ry:ssä mukana olevat opettajat, ennen kaikkea biologian ja maantieteen lehtori Helena Niemi, Culturan puheenjohtaja saksan ja ruotsin lehtori Heidi Martikainen ja opinto-ohjaaja Aino Viitanen, osallistuivat konsertin järjestämiseen.


Yhteistyökumppanina konsertissa oli UNICEFin Iisalmen osasto, jonka tuki konsertin järjestelyissä oli merkittävä. 

Opinto-ohjaaja Aino Viitanen kertoi konsertin suunnittelusta seuraavaa:

Opinto-ohjaaja Aino Viitanen

"Idea hyväntekeväisyyskonsertista on ollut jo usean vuoden ajan Cultura ry:n toimintasuunnitelmassa. Konsertin valmistelut olivat ideoimisvaiheessa viime keväänä, mutta vasta elo-syyskuussa tehtiin lopullinen päätös konsertin järjestämisestä. Lyseon painottamia arvoja ovat mm. suvaitsevaisuus ja kansainvälisyys, inhimillisyys ja oikeudenmukaisuus sekä elämän ja ihmisoikeuksien kunnioitus, joita nyt järjestettävä konsertti tuo esille."

Aino Viitanen kertoi UNICEFin valikoituneen hyväntekeväisyyskonsertin kohteeksi, koska se on kansainvälinen, puolueeton ja keskittää toimintansa lapsiin ja nuoriin.

Meillä kaikilla on mahdollisuus koulutukseen, joten haluamme omalta osaltamme olla mahdollistamassa varsinkin tyttöjen koulutusta niissä maissa, joissa koulutus on tällä hetkellä vain harvojen etuoikeus. Konsertin päätarkoitus on tuoda UNICEFin toimintaa tutuksi lyseolaisille ja saada meidät kaikki huomaamaan, miten pienelläkin avustuksella voi muuttaa maailmaa, Viitanen lisäsi.

Konsertti koostui musiikista ja UNICEFin toiminnan esittelystä. Musisoinnista vastasivat bändikurssille osallistuneet opiskelijat Antti Honkanen, Juho Honkanen, Aleksi Lappalainen, Laura Madetoja, Markus Mulari, Niko Pietikäinen, Aki Ruotsalainen ja Asseri Väisänen.

Niko Pietikäinen
Aleksi Lappalainen, Aki Ruotsalainen, Asseri Väisänen, Niko Pietikäinen ja Juho Honkanen.
Konsertin juonsivat opiskelijakunnan hallituksen jäsenet Eeva Pohjanheimo ja Lotta Virkkunen.

Lotta Virkkunen
Eeva Pohjanheimo

Leena Huttunen Iisalmen osastossa kertoi UNICEFin toiminnasta paikallisesti. UNECEfin laajempaan toimintaan sekä avustyöhön Suomessa toisen maailmansodan jälkeen taas tutustuttiin DVD-esitysten kautta. Lisäksi konsertissa kiersivät avustuslippaat.

Leena Huttunen Unicefin Ylä-Savon paikallisryhmästä
Opinto-ohjaaja Aino Viitanen totesikin osuvasti haastattelunsa lopuksi:
"Lyseo on erilaisten lahjakkuuksien oppilaitos. Tällä kertaa esille pääsivät ennen kaikkea musiikilliset lahjakkuudet. Omin voimin toteutettu konsertti ja siihen osallistuminen luovat lyseon me-henkeä."
Jäämme odottamaan seuraavaa lyseolaisten järjestämää tapahtumaa!