LYSEON VERKKOLEHTI LINKKI

Iisalmen lyseon verkkolehti Linkki kertoo Iisalmen lyseon ajankohtaisista tapahtumista ja projekteista.


LOPS uudistuu


Hankerahoitusta ja VR-laseja

Iisalmen lyseo on saanut tukea Opetushallitukselta hankkeeseen Kohti uutta lukiota osana Ylä-Savon lukioverkkoa - uudistuva Iisalmen lyseo.

Hankkeessa Iisalmen lyseo tekee LOPS-yhteistyötä muiden Ylä-Savon lukioiden kanssa muun muassa vaihtamalla kokemuksia ja kouluttautumalla yhdessä. Tavoitteena on, että hankkeen aikana paikallinen opetussuunnitelma valmistuu ja että opetussuunnitelma sisältää useita oppiaineiden yhteisiä opintoja, jotka kehittävät opiskelijoiden laaja-alaista osaamista. 

Hankkeessa on tavoitteena myös vahvistaa lyseon kansainvälisyyttä. Iisalmen lyseossa on jo nyt paljon kansainvälistä toimintaa ja vierailuja, mutta kaikkien ei ole mahdollista päästä vierailuille mukaan. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden kansainvälisyyttä erillisten kansainvälisyysopintojen avulla.

Hankerahoituksella lyseolle hankitaan virtuaalitodellisuuden oppimisympäristöjä ja sovelluksia eri oppiaineisiin. VR-lasit ja virtuaalitodellisuus on tarkoitus liittää osaksi oppimista. 

Muita hankkeen tavoitteita on johtamisen kehittäminen. Esimerkiksi lukioiden rehtorit ovat yhteydessä kuukausittain. Projektiin liittyvät tapaamiset ja suurin osa myös henkilöstölle järjestetystä koulutuksesta on koronan takia toteutettu virtuaalisesti.

LOPS - tavoitteena motivoitunut ja hyvinvoiva opiskelija

Opetussuunnitelmien uudistustyö alkoi 7.11.2019, jolloin Opetushallitus julkaisi nuorille suunnatun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet. Uuden opetussuunnitelman tarkoitus on tukea paremmin opiskelijoiden hyvinvointia, oppimista ja yksilöllisiä tarpeita sekä helpottaa siirtymistä jatko-opintoihin. Hallituksen tavoitteena on, että puolet 25 - 34-vuotiaista on suorittanut korkeakoulututkinnon vuonna 2030.

Näiden perusteiden pohjille rakennetaan paikallinen opetussuunnitelma, joka otetaan käyttöön elokuussa 2021.


Syksystä 2021 lähtien uutta ovat seuraavat asiat:

- laaja-alaiset eli oppiainerajat ylittävät kokonaisuudet

- entistä kattavampi ja yksilöllisempi opinto-ohjaus

- henkilökohtainen opintosuunnitelma

- moduulit ja opintojaksot.


Laaja-alaiset tavoitteet

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteita ovat hyvä yleissivistys, kestävän tulevaisuuden rakentaminen sekä vahvat jatko-opinto-, työelämä- ja kansainvälisyysvalmiudet. Laaja-alaiset opinnot näkyvät jokaisessa oppiaineessa ja mahdollisissa oppiainerajat ylittävissä opintojaksoissa. Laaja-alaisia osa-alueita on kuusi:

  • hyvinvointiosaaminen
  • vuorovaikutusosaaminen
  • monitieteinen ja luova osaaminen
  • yhteiskunnallinen osaaminen
  • eettisyys ja ympäristöosaaminen
  • globaali- ja kulttuuriosaaminen.


Lukiolakiin on ensimmäistä kertaa sisällytetty opiskelijan oikeus saada eritysopetusta ja muuta oppimisen tukea. Opiskelijalla on esimerkiksi oikeus saada opinto-ohjausta vuoden ajan valmistumisen jälkeen.

Ei kursseja, vaan opintojaksoja ja moduuleja

Nykyisten kurssien sijaan puhutaan siis opintojaksoista, jotka perustuvat moduuleihin. Opetusta annetaan opintopisteinä. Yhden opintopisteen laajuus on 19 x 45 min, mikä vastaa nykyistä puolta kurssia. Suurin osa uusista opintojaksoista onkin kahden opintopisteen laajuisia. Yhdessä opintojaksossa voidaan toteuttaa useampi moduuli. Annettavan opetuksen määrä pysyy samana jatkossakin. Lukiokoulutus on yhä kolmevuotinen. 

Uudistuksen seurauksena on helpompi järjestää oppiainerajat ylittäviä opintoja. Tällä tavoin on mahdollista välttää päällekkäisyyksiä.LOPS-työ nyt Iisalmen lyseossa

Iisalmen lyseossa on edetty ainekohtaisten opintojaksojen laatimiseen. Seuraavaksi lukion opiskelijakunnan hallitus ja opiskelijakunta pääsevät sanomaan oman mielipiteensä ja osallistumaan LOPS-työhön.

Opintosuunnitelman uudistamisen tarkoitus on huomioida opiskelija opintojen ajan ja lisätä yhteisöllisyyttä lukiossa.