LYSEON VERKKOLEHTI LINKKI

Iisalmen lyseon verkkolehti Linkki kertoo Iisalmen lyseon ajankohtaisista tapahtumista ja projekteista.


Opiskelutaitoja ja yhdessä tekemistä
Koeviikon alussa kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat osallistuivat ryhmäytymispäivään. Päivä oli osa perusvalmiuksien kurssia, jolle jokainen uusi lyseolainen on osallistunut tänä syksynä.Perusvalmiuksien kurssin tavoitteena on helpottaa siirtymää peruskoululaisesta lukiolaiseksi. Kurssin aikana tutustutaan koulun käytänteisiin ja harjoitellaan erilaisia opiskelutaitoja. Tänä syksynä tunneilla on mm. harjoiteltu esseevastauksen rakentamista, koeviikkoon valmistautumista ja omien opiskeluvalmiuksien tunnistamista. Tuntien aikana on myös harjoiteltu, miten tietokoneita ja niiden eri ohjelmia hyödynnetään opiskelussa. Tänä vuonna opintonsa aloittaneet saivat Iisalmen kaupungin rahoittamat tietokoneet, joten ohjelmien käytön opettelu on ollut helppoa.

Yhtenä tärkeänä asiana pv-kurssilla on ryhmäytyminen ja uusien ystävien löytäminen. Moni kokee varsinkin lukion alkuvaiheessa yksinäisyyttä ja ahdistusta. Tähän yhtenä ratkaisuna toimii pv-kurssi, joka suoritetaan ohjausryhmänä. Lisäksi ryhmänohjaaja pitää kurssilla useita aihekokonaisuuksia ja haastattelee jokaisen nuoren. Opiskelija myös tutustuu kurssin aikana mm. kuraattoriin ja erityisopettajaan. Tavoitteena on, että kynnys pyytää apua madaltuisi.


 Yhteisöllisyyttä on myös haluttu lisätä tänä vuonna siten, että äidinkielen ja kirjallisuuden, englannin, ruotsin ja lyhyen matematiikan kurssit opiskellaan samassa ryhmässä saman opettajan johdolla. Näissä aineissa on usein lukion alkuvaiheessa ongelmia, ja onkin tärkeää, että opettaja näkee opiskelijan kehittymisen ja ongelmakohdat, jotta voi tarjota oikeanlaista ja oikea-aikaista tukea.

Ykköset aloittivat ensimmäisen koeviikkonsa ryhmäytymispäivällä. Päivän aikana luokat tutustuivat neljään rastiin. Kahta rastia oli pitämässä koulumme opiskelijakunnan hallituksen jäsenet. Opiskelijakunnan tilassa Luolassa pohdittiin omia ja vieruskaverin vahvuuksia. Lisäksi hallituslaiset Marja-Liisa ja Velimatti kertoivat opiskelijakunnan toiminnasta ja siitä, miksi on tärkeää, että opiskelijoiden ääni kuuluu päätöksenteossa.Toisella hallituksen järjestämällä rastilla pelattiin vauhdikasta norsupalloa. Uudella monitoimialueella juostiin vauhdikkaasti korkealle ponnahtelevan jumppapallon perässä. Kentän ulkopuolelta kuului innokasta kannustusta.

Kahta muuta rastia olivat pitämässä nuorten hyvinvoinnista vastaavat tahot. Päärakennuksen yläkerrassa pohdittiin terveydenhoitaja Milla Lotvosen, kuraattori Marja Karjalaisen ja erityisopettaja Anne Pellikan kanssa, millaiset asiat vaikuttavat nuorten hyvinvointiin ja jaksamiseen.

Luman alakerrassa toimintaansa pääsi esittelemään Iisalmen nuorisopalvelut ja etsivä nuorisotyö. Opiskelijat kokeilivat myös ongelmanratkaisukykyjään, kun heidän piti yhdessä purkaa ”pommi”. Nopein ryhmä selvitti tehtävän kolmessa minuutissa!

”Päivä on ollut mukava. On ollut hauskaa tehdä yhdessä asioita. Aktiviteettien kautta on myös tutustunut paremmin niihin opiskelijoihin, joihin ei vielä ole tutustunut niin hyvin”, 19B-luokan opiskelija Eve tiivistää ryhmäytymispäivän tunnelmia. ”Toisaalta olisi jo kiva päästä tekemään ensimmäistä koetta!” hän lisää.

Teksti: Mirka Oinonen
Kuvat: Mirka Oinonen, Juha Hieta ja Kristiina Ryan