LYSEON VERKKOLEHTI LINKKI

Iisalmen lyseon verkkolehti Linkki kertoo Iisalmen lyseon ajankohtaisista tapahtumista ja projekteista.


Lukio tutuksi

 

Ensimmäisen vuoden lukio-opiskelijat ovat syksyn aluksi osallistuneet Lukio tutuksi -opintojaksolle. Jakson tavoitteena on tutustuttaa uudet lukiolaiset lukio-opintoihin, perehdyttää heitä ohjaus- ja tukipalveluihin ja antaa tietoa lukiossa opiskeluun liittyvistä käytänteistä. Lisäksi tärkeänä tavoitteena on omaan ryhmään ja uusiin opiskelukavereihin tutustuminen.

Opintojakso päättyi torstaina 23.9. järjestettyyn ryhmäytymispäivään. Päivän teemana oli opiskeluhyvinvointi, ja aamupäivän aikana ryhmät kiersivät viidellä teemarastilla. Toteuttajina rasteilla olivat kuraattori ja terveydenhoitaja, nuorisotyö, opinto-ohjaajat, Liikkuva lyseo -hanke ja opiskelijakunnan hallitus.  

Lukio tutuksi -opintojaksosta annetun palautteen perusteella opiskelijat olivat jakson sisältöihin ja toteutukseen tyytyväisiä. Jakson hyödyllisimpänä antina pidettiin omaan ryhmään ja ryhmänohjaajaan tutustumista, Abitti-järjestelmän käyttöopastusta sekä koulun käytänteisiin perehtymistä. Ainevalinnoista ja jatko-opinnoista saatua opastusta arvostettiin ja ryhmäytymispäivää pidettiin onnistuneena. Oman opiskelusuunnitelman täyttäminen Wilmassa sai myös kohtalaisen positiivista palautetta.   


Opintojaksolle osallistuneet toivoivat vielä lisää ryhmäytymiseen ja toisiin lukiolaisiin tutustumiseen liittyvää toimintaa. Palautekyselyn perusteella ensimmäinen päättöviikko vaikuttaa hieman jännittävän uusia opiskelijoita, sillä päättöviikon käytänteiden läpikäyntiä kiiteltiin, ja osa toivoi, että olisi asiasta saanut enemmänkin tietoa.   
  
Abien tunnelmia ennen syksyn ylioppilaskirjoitusten alkua


Syksyllä 2021 Iisalmen lyseossa ylioppilaskirjoituksiin osallistuu 125 kokelasta. Ylioppilaskirjoitukset alkoivat 13.9. Eniten kokelaita, 44, osallistuu pitkän englannin kokeeseen.   


Syksyn yo-kirjoituksiin osallistuvat abiturientit kertoivat edellisellä viikolla kirjoituksiin valmistautumisen olevan loppusuoralla. Osa oli tyytyväisiä omaan valmistautumiseensa, osa taas ajatteli, että aihealueisiin perehtymiseen olisi voinut käyttää enemmänkin aikaa. Iisalmen lyseon opiskelija Annika Luukkonen kertoo kirjoittavansa tänä syksynä äidinkielen ja psykologian kokeet. Valmistautuakseen kokeeseen Luukkonen on osallistunut kertauskursseille ja tehopreppaukseen. Lisäksi hän on lukenut oppikirjoja ja Pedanet-materiaaleja sekä käynyt läpi vanhoja ylioppilaskokeita. 


Muutamaa päivää ennen kokeiden alkua kokelaat olivat sitä mieltä, että suurin työ oli jo kirjoitettavien aineiden osalta tehty ja jäljellä oli lähinnä viime hetken kertausta. Tuukka Ahonen on valmistautunut englannin ja yhteiskuntaopin kokeisiin kuuntelemalla oppiaineiden teemoihin ja aihepiireihin liittyviä podcasteja. Jutta Partanen puolestaan kertoo hyödyntäneensä Abitreenejä, Quizletia ja Youtubea. 

Tunnelma kokelaiden keskuudessa oli hieman jännittynyt, ja jännityksen arveltiin olevan pahimmillaan koepäivän aamuna. Erityisesti viime keväänä suoritettu ensimmäinen ylioppilaskoe jännitti Jutta Partasta. Koetilanteen edetessä jännitys on kuitenkin hälvennyt, ja tänä syksynä koetilanne on jo tuttu.  

Tänä syksynä abiturienteilla on ollut mahdollisuus jäädä omaehtoiseen karanteeniin kymmenen päivää ennen ensimmäistä koepäivää. Koronatilanne on aiheuttanut kokelaiden keskuudessa epävarmuutta ja ylimääräistä huolta sairastumisesta.  

Koepäivän valmisteluista abiturientit pitivät olennaisimpina aamuherätyksen varmistamista. Lisäksi kokeeseen otetaan luonnollisesti mukaan parhaat mahdolliset eväät.  


                      Toivotamme onnea ja menestystä kaikille ylioppilaskirjoituksiin osallistuville! 

Erasmus+ Climate change in the digital era- ohjelma

 

Erasmus+ Climate change in the digital era- ohjelmassa ovat mukana Iisalmen lyseon lisäksi lukiot Saponista Kreikasta, Stordista Norjasta ja Ville-Le-Grandista Ranskasta. Hankkeen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoisuutta ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Hankeen aikana luodaan monikansallisen yhteistyön tuloksena sovellus, johon kerätään tietoa ilmastonmuutokseen liittyen.


Iisalmen lyseossa on tehty hankkeeseen liittyviä mittauksia lumen syvyydestä,  tiheydestä sekä vuorokauden minimi- ja maksimilämpötiloista.  


Perjantaina tutustuttiin projektiin kuuluvaan ilmastotilasto- ohjelmaan Peitsa Vetelin johdolla.