LYSEON VERKKOLEHTI LINKKI

Iisalmen lyseon verkkolehti Linkki kertoo Iisalmen lyseon ajankohtaisista tapahtumista ja projekteista.


Lyseo mukana uudessa Comenius-projektissa

Iisalmen lyseo on jo viidettä kertaa mukana uudessa Comenius-projektissa, joka tällä kertaa kantaa nimeä ”Schule in Europa in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft” eli Koulu Euroopassa ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Projekti käynnistyi syksyllä 2010, ja mukana on Iisalmen lyseon lisäksi Giebichenstein-Gymnasium ”Thomas Müntzer” Hallesta Saksasta sekä koulut Puolan Elkistä ja Tsekin Zlin-nimisestä kaupungista. Kaksivuotiseen projektiin valittiin 14 lyseon opiskelijaa, ja projektiin liittyy molempina lukuvuosina yksi kurssi, jossa mm. työstetään projektin välitehtäviä ja valmistellaan seuraavaan tapaamiseen liittyviä töitä.

Iisalmen lyseon biologian ja maantieteen lehtori Helena Niemi toimii projektin koordinaattorina Iisalmen lyseossa, ja hän kertoo, että projektin tavoitteena on mm. aktivoida opiskelijat keskustelemaan ja vertailemaan oppimisedellytyksiä ja koulusysteemiä eri maissa, parantaa sosiaalisia taitoja sekä motivoida opiskelijoita ideoimaan tulevaisuuden koulua. Työmenetelminä käytetään mm. vanhempien ja opettajien haastatteluja, kyselyitä ja museokäyntejä. Tarkoitus on kiinnittää erityisti huomiota koulun sosiaalisiin suhteisiin ja niiden merkitykseen oppimisessa.

Helena Niemi

Kukin projektiin osallistuva koulu järjestää vuorollaan 5-6 päivää kestävän projektikokouksen, jossa esitellään projektin kouluissa tehtyjä tutkimuksia, keskustellaan niistä ja annetaan tehtävät seuraavaa kokousta varten. Projektin ensimmäinen tapaaminen järjestettiin marraskuussa 2010 Saksassa Hallessa, jossa vieraili kolme lyseon opettajaa ja neljä opiskelijaa. Mukana olleista opiskelijoista Louna Juntunen kertoi seuraavaa:

"Saksassa kukin maa esitteli englanniksi omaa maataan, oman maan koulujärjestelmästää ja kouluaan. Teimme esitykset projektiin liittyvällä kurssilla. Aloimme myös miettiä projektin seuraavaa aihetta, menneisyyden koulua. Pohdimme menneisyyden koulua ryhmissä ja teimme valmiiksi kaavakkeet, joiden pohjalta teemme uudet PowerPoint-esitykset Puolaan lähteville opiskelijoille."


Lounan mielestä matkan kohokohta oli perheissä asuminen: "Saksalaisista tytöistä tuli viikon aikana meille todella läheisiä ystäviä! Olemme pitäneet yhteyttä myös matkan jälkeen. Myös oman vaihtoperheeni isä on kysellyt kuulumisiani ja vaihdoimme joululahjoja jouluna saksalaisen perheeni kanssa. Vastaanotto oli sydämellinen! Oli hienoa nähdä saksalaisten arkea, kuulla kieltä ja tutustua uusiin ihaniin ihmisiin. Mieluisimmat muistot liittyvät juuri vaihtoperheeseeni ja meidän yhdessä vietettyyn aikaamme."

Hallen lisäksi opiskelijat ja opettajat pääsivät vierailemaan päiväretkillä Leipzigissä ja Berliinissä, jossa tutustuttiin mm. parlamenttiin, Bundestagiin.

Lyseon opiskelija Anni Kainulainen, joka oli myös Saksassa, kertoi matkasta seuraavaa:"Parhaiten reissulta jäivät mieleen kaikki arkiset asiat eivätkä niinkään mitkään hienot patsaat ja linnat. Jälkeenpäin ajatellen sain eniten irti arkisista hetkistä. Pidin paljon raitiovaunulla matkustamisesta, perheen puheiden kuuntelemisesta ruokapöydässä ja kaikista pikkuasioista. Minulle asiat, kuten liikennemerkit, muropaketeiden kyljissä olleet tekstit ja saksalainen seikkailuelokuva, jonka me katsoimme yhtenä iltana, olivat yhtä tärkeitä kuin kaikki virallinen touhu. Kaikki siellä oli niin samanlaista kuin täällä, mutta kuitenkin niin erilaista. Oli kiinnostavaa, miten yht’äkkiä vain tempautui aivan uudenlaiseen ympäristöön ja elämänrytmiin. Reissu antoi minulle paljon itsetuntoa ja uskoa omiin sopeutumis- ja selviytymiskykyihin."

Koko Comenius-projektia Anni kuvailee sanalla tarkoituksenmukainen: "Jos tavoitteena on auttaa nuoria ihmisiä kansainvälistymään ja kasvattaa Suomen tunnettavuutta Euroopassa, ovat tämäntyyliset projektit siinä aivan omiaan. Nuoret ihmiset saavat omakohtaisia kokemuksia ja ensimmäisen käden tietoa muissa maissa asuvista ikätovereistaan ja heidän kulttuureistaan. Kokemukset opettavat paljon enemmän kuin mitkään oppikirjat ikinä."

Anni kertoi lähteneensä mukaan projektiin, koska kansainväliset asiat kiinnostavat häntä suuresti: "Suuri vaikutus oli nimeen omaan sillä, että oli mahdollisuus päästä reissulle ulkomaille ja saada sieltä joku vastavierailulle meille asumaan. Lisäksi aion hankkia itselleni ammatin, joka liittyy jotenkin vieraisiin kieliin, joten ulkomaiden menon tunteminen on siltäkin kannalta minulle todella tärkeää."

Myös Louna vakuutti olevansa todella onnellinen, että lähti mukaan Comenius-projektiin: "Olen tutustunut moniin uusiin hienoihin ihmisiin ja saanut rohkaisua englannin ja saksan kielen käyttöön. Comenius-projektissa on testattu myös paljon ryhmätyötaitoja, koska kaikki työt ja tehtävät tapahtuvat rymissä. Olen positiivisesti yllättynyt, miten hyvin kaikki on mennyt! Saksassa sekä Suomessa opiskelijat ovat puhaltaneet yhteen hiileen, ja olemme saaneet tehtyä hyviä esitelmiä ja pohdittua nykyistä ja menneisyyden koulua. Comenius-projekti on loistava tilaisuus lähteä ulkomaille tutustumaan uuteen kulttuuriin! Samalla tutustuu tarkemmin kotimaan kulttuuriin ja perinteisiin."

Ohessa on linkki projektin internetsivuille, joilta löytyy myös kuvia projektin Saksan-tapaamisesta
http://comeniusprojekt-tmg.de/schule-in-europa-2010-%20--2012/mobilitaeten--berichte/index.php