LYSEON VERKKOLEHTI LINKKI

Iisalmen lyseon verkkolehti Linkki kertoo Iisalmen lyseon ajankohtaisista tapahtumista ja projekteista.


Opiskelijakunnan hallitus vaihtuu

Tammikuun lopussa opiskelijakunnan hallituksen jäsenet vaihtuvat. Hallituksen jäsenet kertovat nyt kyselyssä, mitä opiskelijakuntatyöskentelylle kuuluu koronavuoden aikana.Mikä on ollut mukavinta hallituksessa toiminnassa?

Suurin osa vastaajista piti mukavimpana päästä vaikuttamaan asioihin ja järjestämään opiskelijakunnalle tapahtumia.

Nykyinen puheenjohtaja Viivi Uusimäki kertoo: ”Roolissani pääsee vaikuttamaan asioihin, miettimään yhdessä kivoja juttuja kouluun ja olemaan vastuussa. Samalla oppii myös itsestä. Mukavinta ja haastavinta on ollut vastuu ja asioiden järjestäminen. Joskus asioiden hoitaminen on todella työlästä ja aikaa vievää.”

Sihteeri Vilma Tauriainen muistelee: ”Haastavinta ehkä alussa oli pöytäkirjojen yms. tekemisen opettelu. Nyt sekin sujuu jo tosi hyvin!”

Hallituksen jäsenten rooleissa on puolensa. Rivijäsenenä Marja-Liisa Kotilainen kokee saaneensa äänensä hyvin kuuluviin, Juuso Vatanen taas kertoo saaneensa avustaa tapahtumien järjestämisessä.

Iida Snellman, rivijäsen, tiivistää: ”Mukavinta on mielestäni se, ettei minulla ole suurta vastuuta, mutta silti saan olla mukana hallituksessa ja esimerkiksi päivittää koulun sosiaalisia medioita. Minusta on mukavaa, kun voi piristää muiden päivää.”Miten korona-aika on vaikuttanut hallituksen toimintaan?

Korona-aika on luonnollisesti vaikuttanut hallituksen toimintaan. Tapahtumia on jouduttu vähentämään ja suunnittelemaan uudelleen. Lisäksi hallituksen kokouksia on pidetty etäkokouksina.

Varataloudenhoitaja Nanette Kvist sanoo: ”Haastavinta on ollut kuluneen vuoden aikana miettiä, kuinka tapahtumia voitaisiin järjestää koronarajoitusten mukaisesti.”

Viivi Uusimäki tiivistää: ”Yhteisiä koko koulun tapahtumia ei ole saanut järjestää. Siksi on ollut vaikea keksiä, millaisia yhteistapahtumia nyt voidaan pitää ja mitä saa tehdä. Hallituksen toiminta on ollut ehkä hieman näkymättömämpää juuri yhteisten tapahtumien puutteen vuoksi.”

Rahastonhoitaja Velimatti Paulin muistelee: ”Marraskuussa 2020 meidän piti mm. pitää etänä lyseopäivä. 2020–21 lukuvuonna tapahtumat on järjestetty ilman suurempia joukkoja, siten että kaikki ovat voineet osallistua itsekseen tai pienissä kaveriporukoissa.” Opiskelijakunta vaikuttaa koulun ilmapiiriin

Kaikissa vastauksissa korostettiin yhteisöllisyyttä ja hyvän ilmapiirin merkitystä toiminnassa. Muun muassa Nanette Kvist kommentoi: ”Opiskelijakunta tekee paljon muiden opiskelijoiden hyvinvoinnin ja viihtyvyyden edistämiseksi järjestämällä erilaisia tapahtumia ja koristelemalla koulua.”

Opiskelijakunnan toiminnassa tärkeää on myös saada opiskelijoiden ääni kuuluviin ja päästä vaikuttamaan lukioarkeen. 

Marja-Liisa Kotilainen pitää tärkeänä, että kaikkien opiskelijoiden ääni saadaan kuuluviin.

Varasihteeri Eliisa Juntunen muistuttaa: ”On tärkeää, että saamme opiskeluajasta lukiolaisille mukavaa. Joulu- ja halloweenkoristelut, muut pienet yllätykset ja viikon piristykset ovat aina mukavia.”

Vilma Tauriainen tiivistää usean vastauksen sisällön: ”Toiminta on tärkeää mielestäni siksi, että edustamme koko koulun opiskelijoita ja työskentelemme tiiviisti esimerkiksi rehtorin kanssa. Pääsemme vaikuttamaan meidän hyvinvointiimme ja arkeemme.”

Välillä hallituksen tavoitteet ovat hyvinkin konkreettisia. Rahastonhoitaja Velimatti Paulin mainitsee tavoitteeksi välipala-automaatin paikan siirtämisen: ”Sen voisi siirtää otollisempaan paikkaan luolasta 1. kerroksen naulakoiden viereen.”Millainen on hyvä opiskelijakunnan hallituksen jäsen?

Vastauksissa luonnehdittiin opiskelijakunnan hallituksen jäsentä ennen kaikkea sosiaaliseksi, aktiiviseksi ja kekseliääksi. Tärkeänä pidettiin myös toimintaan osallistumista, muiden kunnioittamista ja kuuntelemista.

Vilma Tauriaisen näkemyksen mukaan hallituksen jäsen kuuntelee muiden opiskelijoiden ideoita ja huolia sekä tuo mielipiteensä esille.

Eliisa Juntunen kuvailee hyvää jäsentä: ”Hän pystyy sitoutumaan hallitukseen. Hänellä on paljon ideoita. Hän on aina mukana pystyessään, hän on mukava ja puhelias. Hallituksen jäsen ei heti tyrmää kaikkien ideoita eikä halua juuri omaa tahtoaan läpi vaan kunnioittaa muitakin. Hän haluaa olla aidosti mukana hallituksessa eikä vain kurssimerkinnän tai muiden hyötyjen perässä.”

Nanette Kvist muistuttaa: ”Hyvät hallituksen jäsenet auttavat toisiakin olemaan hyviä jäseniä!”

 

Millaisia terveisiä lähetät tulevalle hallitukselle?

Tulevalle hallitukselle toivottiin mukavaa kautta. Lisäksi toivottiin rohkeutta lähteä mukaan hallitustyöskentelyyn. Vanhat jäsenet kertovat olevansa valmiita auttamaan uusia hallituslaisia.

Eeli Tenhunen kutsuu uusia jäseniä mukaan seuraavin sanoin: ”Me vanhat jäsenet emme pure, joten rohkeasti mukaan vaan.”

Tuomas Niva toivoo: ”Pidetään yhteishenki kasassa ja otetaan kaikki huomioon.”

Juuso Vatanen pohtii tulevaa kautta: ”Opiskelijoille voisi keksiä enemmän tekemistä. Tiedottamiseen voisi käyttää enemmän muitakin kanavia kuin Instagramia.”

Väistyvä puheenjohtaja Viivi Uusimäki toivottaa: ”Ilolla ja yhteistyöllä tulee hyviä hetkiä ja tapahtumia. Onnea kaikille uuteen hallituskauteen!”