LYSEON VERKKOLEHTI LINKKI

Iisalmen lyseon verkkolehti Linkki kertoo Iisalmen lyseon ajankohtaisista tapahtumista ja projekteista.


Lyyti-hankeUusi kouluvuosi on alkanut Iisalmen lyseossa ja samalla jatkuu myös viime vuonna käynnistynyt Lyyti-hanke. Haastattelussamme koulumme opettaja ja opinto-ohjaaja Juha Hieta kertoo Lyyti-hankkeesta tarkemmin. Hän on myös Lyyti-hankkeen projektikoordinaattori.Kerrotko lyhyesti, mistä Lyyti-hankkeessa on kyse ja miten se on saanut alkunsa?

Lyyti-hankkeen taustalla on alueen lukioiden ja elinkeinoelämän yhteinen toive siitä, että lukiolaisten työelämäyhteyksiä lisättäisiin eri muodoissaan. Ylä-Savon alueelle tarvitaan aktiivisia ja osaavia nuoria, jotka hankkivat hyvän ammatin ja sijoittuvat työtehtäviin paikallisiin yrityksiin. Taustalla on myös huoli yrittäjäksi haluavien vähäisestä määrästä.


Lyyti-hankkeen tavoitteena on kehittää käytänteitä, joiden avulla työelämä ja yrittäjyys voidaan tuoda pysyväksi osaksi lukioiden toimintakulttuuria. Yrittäjyysosaamista pyritään parantamaan lisäämällä yrittäjämäisiä opetusmenetelmiä ja toiminnallisuutta opetukseen. Opettajien osalta tavoitteena on luoda malli opettajien työelämään tutustumiseen ja hankkeen aihepiiriin liittyvään kouluttautumiseen.


Keitä kaikkia hankkeessa on mukana ja mikä on sinun roolisi?


Hankkeessa ovat mukana Ylä-Savon alueella Iisalmen lyseo ja Kiuruveden, Pielaveden, Sonkajärven sekä Vieremän lukiot. Jokaisessa lukiossa on vähintään yksi hankkeessa mukana oleva vastuuopettaja eli työelämävastaava. Iisalmen lyseo koordinoi hanketta ja tämän johdosta lyseon rehtori Pasi Tolonen toimii hankejohtajana sekä allekirjoittanut hankkeen koordinaattorina. Oma roolini on siis pitää käytännön asioissa "lankoja käsissä" ja järjestää hankkeen tavoitteiden mukaista toimintaa kouluille.


Juha Hieta


Miten opiskelijat ovat suhtautuneet hankkeeseen? Miten he ovat osallistuneet hankkeeseen tähän mennessä?

Opiskelijat ovat osallistuneet hankkeeseen lähinnä luentojen ja teemapäivien kautta. Edellinen lukuvuosi aloitettiin ykkösten kanssa yrittäjyysaiheisella ryhmäytymispäivällä ja lisäksi koululla vierailivat elämänhallintataitoja painottaneen esityksen merkeissä Anu Manner ja Ossi Valpio Jyväskylästä sekä Taloudellinen tiedotustoimisto oman "road shownsa" puitteissa syksyllä.


Opiskelijoita pyrittiin aktivoimaan aihepiiriin myös kyselemällä heiltä näkemyksiä työelämään ja yrittäjyyteen liittyen ryhmänohjaustuokion yhteydessä sekä vierailemalla koko koulun voimin paikallisissa yrityksissä yrittäjänpäivään liittyen. Keväällä ykköset olivat Savonialla Urapäivillä ja kakkoset kurkkaamassa päivän ajan työelämään.


Olemme kysyneet opiskelijoilta palautetta toimenpiteiden jälkeen, ja saaneetkin hyvää sekä rakentavaa palautetta siitä, mitä voisi tehdä toisin. Pääsääntöisesti palaute on ollut varsin myönteistä.
Mikä on hankkeen tilanne tällä hetkellä ja mitä tänä lukuvuonna on tiedossa hankkeen tiimoilta?

Hanke jatkuu vielä vajaat kaksi lukuvuotta ja seuraavassa vaiheessa lähdemme koostamaan käsikirjaa yrittäjyyskasvatuksen strategiaksi paikallisissa lukioissa. Varsinaista lukiolaisille näkyvää hanketoimintaa lukuvuoden 2016-17 aikana ovat näkyvimmillään erilaiset teemapäivät eli syyskuun alussa yritysvierailut sekä keskiviikkona 12.10. Nordic Business Forumin luento kaikille opiskelijoille Kulttuurikeskuksella opiskelupäivän päätteeksi.

Järjestämme myös ensimmäistä kertaa Iisalmen lyseolla työelämämessut torstaina 5.1. iltapäivällä. Urapäivä ja "Työelämään kurkkaus" ovat myös saamassa jatkoa huhtikuun lopussa 2017. Lisäksi tarjolla on ykkösille suunnattu NY 24h -yrittäjyysleiri sekä valinnaisena koko vuoden kestävänä kurssina "NY - vuosi yrittäjänä" yhteistyössä YSAO:n kanssa. Järjestämme myös eri oppiaineissa hankkeen teemaan liittyviä vierailuja. Esimerkiksi yksi yhteiskuntaopin taloustiedon kurssin ryhmä pääsee tutustumaan Kuopiossa Itä-Suomen Yrityskylän toimintaan varta vasten meille räätälöidyllä sisällöllä.