LYSEON VERKKOLEHTI LINKKI

Iisalmen lyseon verkkolehti Linkki kertoo Iisalmen lyseon ajankohtaisista tapahtumista ja projekteista.


Lukio tutuksi

 

Ensimmäisen vuoden lukio-opiskelijat ovat syksyn aluksi osallistuneet Lukio tutuksi -opintojaksolle. Jakson tavoitteena on tutustuttaa uudet lukiolaiset lukio-opintoihin, perehdyttää heitä ohjaus- ja tukipalveluihin ja antaa tietoa lukiossa opiskeluun liittyvistä käytänteistä. Lisäksi tärkeänä tavoitteena on omaan ryhmään ja uusiin opiskelukavereihin tutustuminen.

Opintojakso päättyi torstaina 23.9. järjestettyyn ryhmäytymispäivään. Päivän teemana oli opiskeluhyvinvointi, ja aamupäivän aikana ryhmät kiersivät viidellä teemarastilla. Toteuttajina rasteilla olivat kuraattori ja terveydenhoitaja, nuorisotyö, opinto-ohjaajat, Liikkuva lyseo -hanke ja opiskelijakunnan hallitus.  

Lukio tutuksi -opintojaksosta annetun palautteen perusteella opiskelijat olivat jakson sisältöihin ja toteutukseen tyytyväisiä. Jakson hyödyllisimpänä antina pidettiin omaan ryhmään ja ryhmänohjaajaan tutustumista, Abitti-järjestelmän käyttöopastusta sekä koulun käytänteisiin perehtymistä. Ainevalinnoista ja jatko-opinnoista saatua opastusta arvostettiin ja ryhmäytymispäivää pidettiin onnistuneena. Oman opiskelusuunnitelman täyttäminen Wilmassa sai myös kohtalaisen positiivista palautetta.   


Opintojaksolle osallistuneet toivoivat vielä lisää ryhmäytymiseen ja toisiin lukiolaisiin tutustumiseen liittyvää toimintaa. Palautekyselyn perusteella ensimmäinen päättöviikko vaikuttaa hieman jännittävän uusia opiskelijoita, sillä päättöviikon käytänteiden läpikäyntiä kiiteltiin, ja osa toivoi, että olisi asiasta saanut enemmänkin tietoa.