LYSEON VERKKOLEHTI LINKKI

Iisalmen lyseon verkkolehti Linkki kertoo Iisalmen lyseon ajankohtaisista tapahtumista ja projekteista.


Poikkeavaa opetusta poikkeusoloissaKevät 2020 jää varmasti niin opiskelijoiden kuin opettajienkin mieleen. Koronahuhuista keskusteltiin jo tammikuussa opettajainhuoneessa ja koulun käytävillä, mutta viruksen rantautumista Iisalmeen ei pidetty todennäköisenä. Lomalle lähdettiin varovaisin mielin, sillä Italian kasvavat tartuntamäärät olivat jo iltauutisten pääaiheina. Ensimmäinen koulutyöhön liittyvä muutos ilmoitettiin perjantaina 13.3., kun jäljellä olevien ylioppilaskokeiden aikataulua päätettiin tiivistää. Maanantaina 16.3. puolestaan ilmoitettiin, että kaikki Suomen koulut siirtyvät etäopetukseen 18.3. alkaen. Alkoi valmistautuminen etäopetukseen.
Lähtökohta Iisalmen lyseossa oli hyvä, sillä kaikilla opettajilla ja opiskelijoilla oli tarvittavat laitteet etäopetukseen siirtymiseen. Ensimmäisten viikkojen työpäivät venyivät pitkiksi opettajien miettiessä, miten oppitunnit olisi parasta toteuttaa. Alussa etäopetus tuntui työläältä niin opiskelijoista kuin opettajistakin, mutta viikkojen kuluessa kursseilla on löydetty toimivia tapoja toimia etänä.Alussa opiskelijat kokivat, että kotitehtäviä tuli normaalia enemmän. Tarkkana piti olla, oliko tunti Teamsissa, Zoomissa vai Discordissa. Kurssipalautteiden perusteella monesta tuntui, että valmistautuminen ensimmäiseen etäkoeviikkoon jäi vähäiseksi, sillä kurssitehtävät veivät kaiken vapaa-ajan. Opiskelijoille ja huoltajille suunnatussa etäopetuskyselyssä tuli esille se, että vaikka kotitehtävämäärät ovat tasoittuneet, on työmäärä silti tuntunut monesta suuremmalta kuin lähiopetuksessa.
 Oppitunnit on poikkeusoloista huolimatta pääsääntöisesti järjestetty lukujärjestyksen mukaisesti. Livetuntien aikana on ollut normaaleja oppitunteja, tehtäviä on saanut tehdä ryhmässä ja itsenäisesti. Opettajalta on voinut kysyä neuvoja ja apuja niin yhteisesti kuin yksityisviestilläkin. Etäopetuksen aikana on kuitenkin kaivattu vaivatonta ja arkista vuorovaikutusta opettajan kanssa: lähiopetuksessa tulee helpommin kysyttyä opettajalta enemmän tarkennuksia ja neuvoja.


 Etäopetuskyselyn perusteella olemme onnistuneet hyvin etäopetuksen järjestämisessä. Opettajat ovatkin hienosti ottaneet vastaan heille heitetyn haastaan: turhaan ei puhuta digiloikasta! Monen opiskelijan arkea on helpottanut se, että pitkien koulumatkojen sijaan on voinut osallistua suoraan aamupalapöydästä. Osa on kokenut voivansa keskittyä kotona paremmin. Etätyö on myös opettanut oman työn jaksotusta ja vastuun kantamista, mistä on hyötyä jatko-opinnoissa ja työelämässä.

 Perusopetus siirtyy takaisin lähiopetukseen torstaina 14.5. Iisalmessa lyseon etäopetuksen jatkumisesta päätetään kaupunginhallituksen kokouksessa. Etäopetuskyselyn mukaan melkein 90% kyselyyn vastanneista opiskelijoista toivoisi etäopetuksen jatkuvan kesälomaan saakka. Osaa vastanneista mietityttää sairastumisen mahdollisuus, osa pitää etäopetuksen tuomasta vapaudesta.


 Etäopetus muuttaa varmasti opetusta pysyvästi. Ehkä tulevaisuudessa lukiot tekevät enemmän yhteistyötä harvoin toteutuvien kurssien kanssa, kun välineet ja ohjelmat verkon välityksellä tapahtuvaan oppimiseen ja opettamiseen ovat jo olemassa. Palautteen perusteella moni opiskelija myös toivoo, että hyväksi havaitut käytänteen siirtyisivät myös lähiopetukseen. Erityisesti opetusvideoita toivotaan lähiopetuksen rinnalla.

Maaliskuun lopussa ÄI3-kurssilla kirjoitettiin karanteenirunoja. Tässä erään opiskelijan ajatuksia:

Näen ikkunasta pensaan

Näen ikkunasta naapurin talon

Näen neulaset pensaassa

Näen ikkunan ruskeat reunukset

Ulkona on harmaa kesäpäivä, vaikka on vasta maaliskuu

Katson ikkunasta ulos neljän seinän sisältä

Olen saippuakuplassa


Teksti: Mirka Oinonen
Kuvat: Maria Markkanen