LYSEON VERKKOLEHTI LINKKI

Iisalmen lyseon verkkolehti Linkki kertoo Iisalmen lyseon ajankohtaisista tapahtumista ja projekteista.


Kohti ääretöntä ja sen yli


Millaista on tulevaisuus? Millaiseen maailmaan opiskelijamme valmistuvat? Millaisia taitoja tulevaisuuden ammattilaisen kannattaa kehittää?

Mediassa puhutaan nopeasti muuttuvasta työelämästä, jossa moni perinteinen ammatti on vaarassa hävitä: kokonaisia toimialoja kuihtuu tarpeettomina ja teknologia vie tehtaissa työpaikkoja. Moni opiskelija varmasti miettii, mitä kannattaisi opiskella. Onko vielä ns. ”varmoja” ammatteja? Mihin kannattaisi panostaa? Miltä tulevaisuus näyttää?

Perttu Pölönen

Näitä kysymyksiä pohti Perttu Pölönen puheessaan Iisalmen lyseolaisille. Pölönen on 23-vuotias säveltäjä, yrittäjä, futuristi ja keksijä. Hänen keksintönsä Sävelkello muuttaa parhaillaan sitä, miten musiikin teoriaa opetetaan eri puolilla maailmaa. Keksinnöllään hän on voittanut useita palkintoja, ja se on avannut hänelle ovia tulevaisuuden maailmaan. Hän on opiskellut Singularity University -tulevaisuusyliopistossa, jonka oppeja teknologian kehityksestä ja tulevaisuusvisioista hän soveltaa puheissaan.

Pölönen korostaa sitä, miten maailmamme on jatkuvassa, koko ajan kiihtyvässä muutoksessa. Teknologia kehittyy eksponentiaalisesti. Edistysaskeleet tapahtuvat nopeasti ja uudet keksinnöt ruokkivat toisiaan. Kaiken keskiössä on Pölösen mukaan disruptio. Se tarkoittaa sitä, ettei kehitetä jo olemassa olevia keksintöjä tehokkaammiksi, vaan keksitään jotain uutta, joka tekee vanhan täysin tarpeettomaksi.
Pölönen painottaa, ettei nuorten kannata miettiä, mihin ammattiin he haluavat valmistua, sillä tulevaisuuden ammatit voivat olla täysin erilaisia kuin nykyään. Tärkeämpää olisi miettiä, mihin taitoihin ja ominaisuuksiin haluaa keskittyä. Pölösen mukaan on turha kilpailla koneiden kanssa sellaisissa asioissa, joissa koneet ovat kiistatta ihmistä parempia. Siksi nuorten kannattaisikin kehittää niitä ominaisuuksia, jotka erottavat meidät koneista. Tällaisia ovat esimerkiksi mielikuvitus, luovuus, kontekstin taju ja tietojen soveltamisen taito.


Pölönen myös nostaa esille kolme tärkeää asiaa, jotka jokaisen pitäisi huomioida elämässään: luovuus, rohkeus ja virheiden tekeminen. Luovuutta hän ei näe vain luonnollisena ominaisuutena, vaan ennemminkin kykynä tunnistaa erilaisista vaihtoehdoista ne, joilla on potentiaalia toteutua. Luovuutta ei ole vain toistaa olemassa olevaa, vaan nähdä asioita uudelta kannalta. Tämän vuoksi jokaisella on mahdollisuus tehdä seuraava iso keksintö, joka mullistaa ihmisten ajattelua tai toimintaa. Rohkeutta on lähteä kokeilemaan ideoitaan. Tässä vaaditaan yrittäjyyshenkisyyttä. Usein onnistuminen ei tule heti, minkä vuoksi virheistään tulee oppia. Virheitä ei pidä hävetä eikä niistä pitäisi pyrkiä eroon, vaan pitäisikin miettiä sitä, mitä virheet voivat antaa. Pölönen toteaakin, ettei hän koe epäonnistuneensa viimeisen viiden vuoden aikana, sillä virheistä saatu palaute auttaa kehittämään sekä itseään että ideoitaan.

Studia Generalia -luento on osa Erasmus+ -hanketta, jossa Iisalmen lyseo on mukana. Hankkeessa tutustutaan siihen, millaista opiskelu on eri maissa. Projektin yhteydessä on tehty tutkimusta mm. siitä, miten eri maiden nuoret suhtautuvat välivuoden pitämiseen ja oppisopimuskoulutukseen.  

Sara Niini esittelee projektia


Lisätietoa Perttu Pölösestä löytyy hänen nettisivuiltaan.