LYSEON VERKKOLEHTI LINKKI

Iisalmen lyseon verkkolehti Linkki kertoo Iisalmen lyseon ajankohtaisista tapahtumista ja projekteista.


Ylioppilaskirjoitukset ovat käynnissäAbiturientit ja toisen vuosikurssin lukio-opiskelijat pääsevät jälleen näyttämään osaamisensa ylioppilaskirjoituksissa. Kirjoitukset alkoivat tiistaina 15.3. äidinkielen lukutaidon ja suomi toisena kielenä -kokeilla. Iisalmen lyseossa kirjoitukset päättää keskiviikkona 30.3. järjestettävä reaaliaineiden toinen koepäivä. Joissakin Suomen lukioissa kirjoitetaan vielä perjantaina 1.4. saamen äidinkielen ja kirjallisuuden koe.

Tänä keväänä ylioppilaskirjoituksiin on ilmoittautunut yhteensä 173 kokelasta, joista suuri osa kirjoittaa useamman kuin yhden oppiaineen kokeen. Osa heistä on tämän kevään abiturientteja, osa jatkaa kirjoitusurakkaansa ensi lukuvuonna. Mukana on myös aiemmin valmistuneita arvosanojen korottajia. Eniten ilmoittautuneita on reaalikokeeseen perjantaina 25.3., jolloin koesaleihin saapuu ilmoittautumistietojen mukaan 100 kokelasta. Osaamista vaaditaan silloin uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon oppiaineissa.

Opiskelijat ovat valmistautuneet kokeisiin kertaamalla kurssien aikana oppimaansa. Eräs terveystiedon ylioppilaskokeeseen osallistuva opiskelija kertoo tehneensä karkean lukusuunnitelman, jonka pohjalta on kerrannut kurssikirjojen sisällöt muutaman kuukauden aikana. Lisäksi kokelas kertoo harjoitelleensa vanhojen ylioppilaskokeiden avulla. 

Toinen, useita aineita tämän kevään kokeissa kirjoittava opiskelija kommentoi aiemmin tekemiensä yo-kokeiden perusteella, että joissain aineissa tehtävät ovat hänen mielestään olleet jopa yllättävän yksinkertaisia. Pitkien kielten kokeessa puolestaan taso on kokelaan mukaan ollut huomattavan korkea. 

Molemmat haastatellut suhtautuvat tulevaan koitokseen hyvällä ja luottavaisella mielellä. Lukion aikana tehdyn työn ja keskeisten sisältöjen kertaamisen uskotaan kannattelevan. Jos tulokseen ei ole tyytyväinen, on koesuoritus aina mahdollista uusia myöhemmin. Tulevaisuuden suunnitelmissa haastatelluilla siintävät kuppatieteiden ja kasvatustieteiden opinnot.  

Tärkeinä koepäivinä tunnelma on usein hyvästä valmistautumisesta huolimatta jos ei jännittynyt, niin ainakin koitokseen virittynyt, ja hyvä niin. Pieni jännitys kuuluu asiaan ja kertoo kokeen merkityksellisyydestä nuoren lukiopolulla. Onnea ja sinnikkyyttä kaikille kokelaille!