LYSEON VERKKOLEHTI LINKKI

Iisalmen lyseon verkkolehti Linkki kertoo Iisalmen lyseon ajankohtaisista tapahtumista ja projekteista.


Ylioppilaskirjoitukset


Kevään 2014 ylioppilaskirjoitukset lähestyvät. Kokeet aloitetaan äidinkielen tekstitaidon kokeella pe 7.2., ja seuraavalla viikolla ovat kielten kuuntelukokeet, joiden jälkeen vietetään penkkareita ja tanssitaan vanhojentansseja. Juhlahumun jälkeen alkaa abien lukuloma tentteineen, ja ylioppilaskokeet jatkuvat jälleen ma 10.3. Kevään 2014 ylioppilaskokeiden aikatauluista on lisätietoa Ylioppilastutkintolautakunnan internetsivuilla
http://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/aikataulut/13-aikataulut/136-kevaeaen-2014-koepaivat  .


+

Kevään kirjoituksiin on ilmoittautunut lyseon ja aikuislukion rehtori Pasi Tolosen mukaan 197 Iisalmen lyseon opiskelijaa, ja näistä opiskelijoista on toisen vuosikurssin opiskelijoita eli ensikertalaisia yo-kokeessa 57 opiskelijaa. Eniten osallistujia on äidinkielen kokeessa (122 kokelasta), ja toiseksi suosituin on englannin koe (78 kokelasta).

Ylioppilaskokeen uusijia eli arvosanan korottajia on 36, ja kaikkiaan kevään kirjoituksissa suoritetaan 43 korotuskoetta. Useimmat uusijat yrittävät korottaa yhtä koetta, muutamalla on kaksi korotuskoetta. Suosituin korotettava aine on englanti (17). Seuraavaksi eniten korotuksia yhteiskuntaopissa (7) ja biologiassa (6).

"En osaa sanoa, miksi englantia pyritään korottamaan eniten. Olisiko syynä se, että englannin osaaminen on monilla erittäin hyvää ja siksi odotukset yo-kokeen arvosanan suhteen ovat melko korkealla. Moni tulee korottamaan koetta vaikka alkuperäinen arvosana on melko hyvä. Tällä kertaa englantia korottavilla seitsemällä on arvosana  M tai korkeampi", kertoo rehtori Pasi Tolonen.
Uutta ylioppilaskoejärjestelmää testattiin lyseolla 29.1. Digabi-tapahtumassa.

Ylioppilaskokeisiin on tulossa suuria uudistuksia lähivuosina. Ylioppilaskokeet sähköistyvät vaiheittain syksystä 2016 alkaen niin, että keväällä 2019 kaikki ylioppilaskokeet tehdään tietokoneella. Sähköistämisaikataulu on Digabin www-sivuilla http://digabi.fi/doku.php?id=projekti:aikataulu .
Sähköiseen ylioppilaskokeeseen ollaan siirtymässä asteittain
Iisalmessa järjestettiin 29.1.2014 Digabi-tapahtuma, jossa jaettiin tietoa opetus- ja IT-henkilöstölle kokeen sähköistämisestä ja testattiin sähköisiä järjestelmiä.


Rehtori Tolonen kertoi, missä vaiheessa sähköistäminen on valtakunnallisesti ja koulun tasolla: "Valtakunnallisesti sähköistämisen suuntaviivat ovat pääosin selvillä. Lyseossa seuraamme aktiivisesti YTL:n suunnitelmia sähköistyksen suhteen ja osa henkilökunnasta on käynyt koulutuksissa asian tiimoilta. Tietokoneiden ja tietoverkkojen käyttöä opetuksessa ja oppimisessa lisätään vuosi vuodelta, joten lyseolaiset, opettajat ja opiskelijat, ovat hyvin valmistautuneita uuteen kokeeseen. Tavoitteena on, että muutosta edeltävä lukuvuonna eli 2015 - 2016 osa kurssikokeista ja preliminääreistä tehdään tietokoneiden avulla."


Pasi Tolonen tutustuu uuteen sähköiseen koejärjestelmään
Entä mitä muita uudistuksia on tulossa? Ainakin seuraavanlaiset uudistukset ovat tulossa rehtori Tolosen mukaan:

- "Äidinkielessä tekstitaidon koetta muutetaan enemmän yleissivistystä mittaavaksi eli siitä on tulossa jossain määrin  vanhaa yleisreaalikoetta vastaava koe.

- Matematiikan koe muuttaa kaksiosaiseksi kevään 2016 kokeesta alkaen siten, että ensimmäinen vaihe tehdään ilman laskimia. Koepäiviä on kuitenkin vain yksi, eli laskimet ei ole käytössä kokeen alkuosassa.

- Ylioppilaskokeiden arvostelussa luovutaan perinteisestä Gaussin käyrästä, jolloin aineen sisällä syksyn ja kevään arvosanat saadaan vaativuustasoltaan vertailukelpoisiksi. Uusi arviointitapa tulee nostamaan arvosanoja aineissa, joissa kirjoittajat ovat vahvasti valikoituneita."

Tällaiset laitteet pyörittävät tulevaisuuden yo-kirjoituksia.
ONNEA YO-KOKEISIIN!!!