LYSEON VERKKOLEHTI LINKKI

Iisalmen lyseon verkkolehti Linkki kertoo Iisalmen lyseon ajankohtaisista tapahtumista ja projekteista.


Haluaisitko toimia opiskelijakunnan hallituksessa?
Opetushallituksen nettisuvut kertovat opiskelijakunnan toiminnasta seuraavaa: "Opiskelijakunnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista sekä kehittää opiskelijoiden ja koulutuksen järjestäjän välistä yhteistyötä. Opiskelijakunnat myös  valmistavat opiskelijoita aktiiviseen ja kriittiseen kansalaisuuteen."

Millaista lyseon oppilaskunnan hallituksen toiminta on käytännössä? Hallituslaiset kuvasivat toimintaansa pienen kyselyn avulla.

Miksi opiskelijakunnan toiminta on mielestäsi tärkeää?

”Oppilailla on hyvä mahdollisuus vaikuttaa sitä kautta koulun toimintaan ja asioihin”, Noora Penttonen, yksi ryhmän somevastaavista, kommentoi.

”Pääsee toimimaan mukavassa porukassa. Saa vaikuttaa: luulen, että moni ei tiedostakaan, kuinka paljon opettajat ovat mukana kokouksissa, ja oikeasti haluavat kuulla myös opiskelijoiden mielipiteitä!” Iida Snellman, vararahastonhoitaja, selvittää omaa näkemystään.

”Koulusta saadaan niin sanotusti enemmän oppilaiden näköinen. Oppilaat pääsevät vaikuttamaan siihen, millaista toimintaa koulussa on ja miten koulusta saataisiin mieluisampi”, Julia Hakola vastaa.

Mitkä mielestäsi ovat opiskelijakunnan hallituksen tärkeimmät tehtävät?

”Ryhmäyttää lukiolaisia!” Siiri Antikainen, rahastonhoitaja kommentoi. ”Opiskelijakunnan tärkein tehtävä on toimia koulun oppilaiden äänenä koulun henkilökunnalle ja siten päästä vaikuttamaan oppilaita koskeviin asioihin. Myös yleisen hyvinvoinnin ja viihtyvyyden lisääminen on tärkeää”, Sara Lenruth, hallituksen varasihteeri, kiteyttää. Janiina Kaasinen, hallituksen puheenjohtaja muistuttaa, että myös erilaisten tapahtumien järjestäminen kuuluu oppilaskunnan hallitukselle.

Kaikissa hallituksen jäsenten vastauksissa tulee selväksi, että opiskelijoiden mahdollisuus vaikuttaa koulun arkeen koetaan opiskelijakunnan tärkeimmäksi tehtäväksi.

Millaisia tavoitteita sinulla on opiskelijakunnan hallituksen toiminnassa?

Hallituksen jäsenten vastauksista painottuu kolme eri asiaa: aktiivinen toimiminen, vaikuttaminen ja oppilaiden viihtyminen.  Esimerkiksi Siiri Antikaisen mielestä on tärkeää ”olla mukana toiminnassa ja auttaa parhaansa mukaan kaikkia”.


Julia Hakolan mukaan viihtyvyyttä lisäävät mukavat tapahtumat koulussa. Samoilla linjoilla on myös Ada Kaurala, joka haluaa edistää jokaisen viihtyvyyttä koulussa. 

Marja-Liisa Kotilainen painottaa vaikuttamista vastauksessaan: "Tavoitteenani on viedä opiskelijoiden toiveita eteenpäin ylemmälle taholle, jotta nuorille tulisi tunne, että heitä kuunnellaan."

Mikä on ollut hallituksen toiminnassa mukavinta/haastavinta?

"Mukavinta on hyvä yhteishenki!" Kiia Vehviläinen kommentoi kyselyssä. 

Myös erilaiset tapahtumat ja mahdollisuus vaikuttaa mainitaan usein mielenkiintoisimpina toimintamuotona. ”Mukavaa on ollut, että olemme päässeet vaikuttamaan koulussa. Myös teemapäivien järjestäminen on kivaa!” Julia Hakola kirjoittaa.

Millainen on hyvä hallituksen jäsen?


Hallitusten jäsenten vastauksissa korostuu aktiivisuus ja motivoituneisuus, mutta listaan kuuluu myös muita ominaisuuksia, kuten rohkeus, kyky esittää mielipiteensä ja luovuus.


Mitä muuta haluaisit kertoa verkkolehden lukijoille?

"Oppilaskunnassa on kivaa! Oppilaskunnanhallitus tekee paljon ns. näkymätöntä hyvää työtä!" toteavat useat hallituksen jäsenet vastauksissaan.

"Nuorten asioihin paras asiantuntija on itse nuori. Hallituksen avulla saamme nuorten äänen kuuluviin", Marja-Liisa Kotilainen painottaa vielä kerran.


Viimeisenä jäsenet vielä mainostavat: "Hallitus vaihtuu tammikuussa! Nyt on mahdollisuus päästä vaikuttamaan!”