LYSEON VERKKOLEHTI LINKKI

Iisalmen lyseon verkkolehti Linkki kertoo Iisalmen lyseon ajankohtaisista tapahtumista ja projekteista.


”Taloudesta, työstä ja pikkuriikkisen elämästä” – Tiina Helenius Iisalmen lyseon vieraana


 
Kristiina Ryan  ja Tiina Helenius
 
Iisalmen lyseo sai perjantaina 30. tammikuuta vieraakseen yhden Suomen tämän hetken merkittävimmistä talousasiantuntijoista, kun Handelsbankenin Suomen pääekonomisti Tiina Helenius luennoi opiskelijoille Kulttuurikeskuksen Eino Säisä –salissa. Lyseo oli kutsunut paikalle myös Savon ammatti- ja aikuisopiston liiketalouden linjan opiskelijoita ja opettajia.
Tilaisuuden aluksi Helenius puhui omasta koulutuspolustaan. Hän kertoi, miten oman polun löytäminen elämässä ei aina ole suoraviivaista eikä hänellekään ollut alusta lähtien selvää, mitä hän lähtisi opiskelemaan ja mitä työtä päätyisi tekemään. Hän rohkaisi kauniisti opiskelijoita luottamaan itseensä ja siihen, että oma polku elämässä kyllä löytyy, kun tekee parhaansa.
Helenius puhui myös koulutuksen merkityksestä yksilön ja yhteiskunnan tasolla. Hän totesi, että koulutus on paras henkivakuutus muuttuvassa maailmassa, koska koulutus antaa ihmiselle joustavuutta muuttaa suuntaa työelämän murroksissa. Hän korosti, ettei puhu vain korkeakoulutuksen merkityksestä, vaan että koulutus on arvokasta aina ja että muuttuvassa maailmassa tulemme tarvitsemaan edelleenkin myös kädentaitojen osaajia. Hän kehotti opiskelijoita arvostamaan sitä laadukasta ja ilmaista koulutusta, jonka Suomen valtio heille kaikille tarjoaa, sekä toi esiin sen, että tasa-arvoinen, ilmainen ja kaikille avoin koulutusjärjestelmä on harvinainen asia maailmassa. 
Helenius totesi omien kouluvuosiensa yhtenä merkittävimpänä oppina olleen, että säännöllinen työnteko on kaiken oppimisen edellytys. Hän korosti opiskelijoille, että säännöllisen työskentelytavan oppiminen on äärettömän tärkeää omien tavoitteiden saavuttamisessa. Hän puhui myös koulun tarjoaman yleissivistyksen merkityksestä ja siitä, että yleissivistys antaa pohjaa ymmärtää asioita laaja-alaisemmin ja syvällisemmin.
 
Helenius puhui opiskelijoille myös siitä, mitä työelämä on hänelle opettanut. Hän korosti oikeanlaisen nöyryyden merkitystä ja itsensä ja muiden kunnioitusta sekä halua ja valmiutta jatkuvasti kehittää itseään ja oppia uutta omassa työssään. Hän kehotti olemaan ahkera, olematta kuitenkaan kohtuuttoman ankara itseään kohtaan. Hän totesi, että täytyy olla valmis tekemään työnsä hyvin, tekipä sitten mitä työtä tahansa.


Kristiina Ryan, Tiina Helenius ja Iiisalmen lyseon opiskelijoita.
  Helenius kehotti opiskelijoita hankkimaan vankan kielitaidon, koska he tulevat todennäköisesti tarvitsemaan sitä tulevaisuuden työelämässä. Hän puhui kielitaidon merkityksestä myös henkilökohtaisena rikkautena, joka avaa ikkunoita toisiin kulttuureihin sekä puhui omasta rakkaudestaan englannin kieleen. Hän kehotti opiskelijoita hyödyntämään koulun tarjoamaa monipuolista ja intensiivistä kieltenopetusta sekä puhui ruotsin kielen osaamisen merkityksestä omassa työssään.  
 
Luennon toisella puoliskolla Helenius vastasi lyseon opiskelijoiden ajankohtaisiin, taloutta koskeviin kysymyksiin, joita opiskelijat olivat valmistelleet etukäteen yhteiskuntaopin tunneilla. Opiskelijoiden kysymykset käsittelivät mm. sitä, miten Venäjän tapahtumat vaikuttavat Suomen talouteen ja kuinka pitkään Venäjän talouden alamäki näkyy myös meillä Suomessa. He halusivat tietää, mitä eurolle tapahtuu, jos Kreikka eroaa rahaliitosta ja pitäisikö Kreikan velat antaa anteeksi. Opiskelijat kysyivät Heleniukselta myös, mitkä ovat Suomen talouden suurimmat haasteet nyt ja tulevaisuudessa, pitäisikö Suomen valtion elvyttää tulevalla hallituskaudella ja onko työperäinen maahanmuutto ratkaisu väestöpohjan ikääntymisestä johtuviin paineisiin. Helenius totesi lopuksi olevansa todella vaikuttunut opiskelijoiden kysymysten korkeasta tasosta ja heidän talousasioita koskevasta tietämyksestään.
Kaiken kaikkiaan luento oli valtavan onnistunut ja antoisa ja se antoi ajattelun aihetta varmasti jokaiselle läsnä olleelle kuulijalle.   
Kuvat ja teksti: Kristiina Ryan
Iisalmen lyseon englannin ja ranskan lehtori